Medaila UK z roku 1924

Medailu k 5.výročiu založenia UK navrhol akad. sochár O. Španiel.

Na averze je reliéf Komenského poprsia v pravom profile (ako oficiálny univerzitný emblém sa používal až do r.1959) s kruhopisom UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS. V spodnej časti medaily je nápis CONDITA MCMXIX.

Na reverze je nábrežie Bratislavy s hradom, v hornej časti je štátny znak ČSR s lipovými ratolesťami. V spodnej časti je bratislavský mestský znak. Kruhopis obsahuje slová BRATISLAVA REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ

Medaila bola razená s priemerom 80 mm v bronzovom vyhotovení. V priemere 58 mm bola súčasťou rektorskej a dekanských reťazí. V r.1926 boli vyhotovené aj dve strieborné medaily s priemerom 80 mm. Jednu z nich odovzdala delegácia predstaviteľov univerzity prezidentovi ČSR T.G.Masarykovi.


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK