Logá UK s portrétom J. A. Komenského

Logo UK používané do roku 2008. Toto logo bolo vytvorené podľa averzu medaily UK z roku 1969 a používalo sa na listinách, diplomoch aj ako suchá pečať UK.

Logo UK používané od roku 2008. Toto logo bolo vytvorené úpravou predchádzajúceho s dôsledným dodržaním heraldických zásad.

Logo UK používané od roku 2008. Toto logo používa rektor UK. Jeho kresba vychádza z medaily UK z roku 1924.


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK