Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Ivan Valent, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 9232
CH1-327