Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín

docent

+421 2 9014 2158
02/602 96 648
B2-120
Oblasť výskumu: - Fytoremediácie - Ťažké kovy a toxické prvky v rastlinách - Protektívny účinok kremíka na rastliny vystavené abiotickému stresu