Zamestnanci a doktorandi

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK

odborný pracovník / riešiteľ projektu

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie

profesor

+421 2 9014 9453
B2-124