Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie

docent univerzity

105 – O

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie

docent

+421 2 9014 9631
B2-225