Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie

docent

+421 2 9014 2052
02/9014 2052
B2-222