Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, Dr.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky

docent

+421 2 9014 9234

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekanov pre štúdium

prodekan pre Bc. a Mgr. štúdium

+421 2 9014 1005
CH1 107A