Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, Dr.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 9234

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekanov pre štúdium

dekan, prodekan fakulty

+421 2 9014 1005
CH1 107A