Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 2095
02/544 11 541
Herbár 29