Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.

docent

+421 2 9014 9296