Zamestnanci a doktorandi

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie

profesor

+421 2 9014 9349
CH2-219

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre projektovú činnosť

prodekan