Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra histórie a didaktiky dejepisu

docent

+421 2 9015 9462