Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Olivier Monfort, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie

VŠ uciteľ - odborný asistent

+421 2 9014 2141

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie

výskumný pracovník