Zamestnanci a doktorandi

prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK

-

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie

profesor

+421 2 9014 9539
CH1-241, CH1-213