Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Marek Mentel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK

-

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie

docent

+421 2 9014 9398
CH1-209