Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Michal Martinka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín

docent

+421 2 9014 9455
B2-126
Projekty: VEGA 1/0745/20 - Indukcia rezistencie v rastlinách voči cicavému hmyzu pomocou netoxického kremíka; VEGA 1/0755/16 - Využitie kremíka pri potlačení invázie fytopatogénnych húb...; VEGA 2/0023/13 - Percepcia a prenos stresových signálov Špecializuje sa na techniky: histochemické analýzy; elektrónová, fluorescenčná a kontrastovacia mikroskopia.