Zamestnanci a doktorandi

RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9016 2323