Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK

Dohoda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof

docent

+421 2 9014 9565
G-123