Zamestnanci a doktorandi

RNDr. Daniel Kráľ

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre informačné technol., Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT

Linux Administrator

+421 2 9010 9949
02/592 44 949
02/602 95
90109949
10 9949
F2 - 172
FMFI F2-172