Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK

Dohoda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

docent

+421 2 9014 9641
CH1-B1-3