Zamestnanci a doktorandi

doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped

docent

+421 2 9014 2107
02/602 96 313
CH2-220