Zamestnanci a doktorandi

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

profesor

+421 2 9014 9429
CH1-340