Zamestnanci a doktorandi

prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

profesor vysokoškolský, univerzitný

+421 2 9014 9602
CH1-312