Zamestnanci a doktorandi

prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

professor

+421 2 9012 2014
+421 2 9012 9289
106 SB
Utorok10:45 – 12:15