Zamestnanci a doktorandi

prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

profesor

+421 2 9014 9516
B1-308

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT

prodekan