Univerzita Regensburg

Výmenný program TANDEM na Univerzite Regensburg - VÝZVA OTVORENÁ do 8.1.2024

1 týždňový výmenný program - TANDEM medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Regensburg pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia všetkých fakúlt UK a všetkých študijných programov UK a UR.

 

TANDEM program sa skladá z dvoch častí:

od 25. 2. do 3. 3. 2024 strávia študenti z Univerzity v Regensburgu jeden týždeň v Bratislave
od 2. 6. do 9. 6. 2024 navštívia študenti Univerzity Komenského Regensburg.

 

CHCETE SPOZNAŤ NEMECKÚ KULTÚRU?

VYUŽITE JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ A ZAPOJTE SA DO PROJEKTU

TANDEM S NEMECKOM

 

Čo Vás čaká?

  • Týždeň plný zážitkov v Regensburgu a v Bratislave spolu s Vaším tandemovým partnerom.

 Ako sa pripravíte?

  • Vyberiete si tému, na ktorú by ste v Regensburgu chceli robiť výskum. My Vám sprostredkujeme tandemového partnera z Univerzity v Regensburgu, ktorý Vám pomôže získať informácie k danej téme. Môže sa týkať vzdelávania, športu, vedy, náboženstva, histórie, kultúry, sociálnej problematiky a pod. Pri výskume sa kladie dôraz na priamy kontakt s ľuďmi. Jeho súčasťou je v závislosti od spracúvanej témy návšteva škôl, domovov dôchodcov, firiem, stretnutia a rozhovory s režisérmi, manažérmi, umelcami a pod.
  • Svojho tandemového partnera budete kontaktovať emailom a dohodnete sa na forme a priebehu výskumu.

 Ako vyzerá tandemový týždeň?

  • Spolu s tandemovým partnerom získavate informácie k Vašej výskumnej téme priamo v Regensburgu. O výsledkoch výskumu potom napíšete krátku správu.
  • Počas pobytu nemeckých študentov v Bratislave pomôžete svojmu tandemovému partnerovi pri získavaní informácií k jeho výskumnej téme.

Ako prebieha financovanie?

  • Cestovné náklady a náklady na ubytovanie hradia Univerzita Komenského a Univerzita v Regensburgu.

Čo potrebujete?

  • znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
  • záujem o nemecké reálie - kultúrnu geografiu, históriu, politiku, sociálnu problematiku atď.

 Čo získate?

 O TANDEM programe: akademická výmena  - Intercultural learning

Tandem program umožňuje študentom Univerzity Komenského v Bratislave získať interkultúrne zručnosti pri práci v tandeme so študentami Univerzity Regensburg.  Počas Tandem programu študenti vykonávajú výskum na tému podľa vlastného výberu v krajine svojho tandemového partner. Oblasti výskumu siahajú od kultúry, ekonómie a politiky až po prírodné vedy a medicínu.

Počet študentov:              8 z Univerzity Komenského v Bratislave a

                                         8 študentov z Univerzity Regensburg

Jazyk: nemecký alebo anglický 

Výzva na podávanie prihlášok je otvorená do: 8. 1. 2024

Pre prihlasovanie na TANDEM program:

1)      Vyplňte prihlasovací formulár:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-UoHYgOGUXZLlWFIW5d5tqpUNjhIRjI0WVA2UzU2SzRNREdTUE01MlU2Mi4u

 

2)     Zašlite životopis koordinátorovi projektu Mgr. Viktorovi Suchému, PhD., na emailovú adresu viktor.suchyuniba.sk 

 

Štruktúra Tandem programu:
príprava • prihláška a výber výskumnej témy • e-mail kontakt s tandemovým partnerom •  realizácia • návšteva a výskum  v Bratislave • recipročná návšteva a výskum v Regensburgu Follow-up stage • kompozícia a odovzdanie výskumnej správy

Počas Tandemu majú študenti za úlohu s pomocou tandemového partnera z hosťujúcej krajiny získavať informácie na vybranú výskumnú tému týkajúcu sa Nemecka (Regensburgu), resp. Slovenska (Bratislavy). Študenti si témy vyberajú sami – môžu sa týkať rozličných oblastí: vzdelávania, športu, vedy, náboženstva, histórie, kultúry, sociálnej problematiky atď. Pri výskume sa kladie dôraz na priamy kontakt s ľuďmi. Pre študentov bude počas návštevy hosťujúcej krajiny pripravený aj bohatý kultúrny program. Na záver programu je vystavený certifikát o participácii na programe.

Študenti si pri výskume navzájom pomáhajú. Komunikujú v nemčine alebo v angličtine.

Výmenný program Tandem na Univerzite Komenského v Bratislave sa vykonáva v spolupráci medzi Studia Academica Slovaca (SAS) Filozofická fakulta UK a  EUROPEUM na Univerzite Regensburg s administratívnou a finančnou podporou Oddelení medzinárodných vzťahov Rektorátov oboch univerzít. Výzva na prihlásenie sa závisí od schválenia oboch univerzít, zvyčajne v mesiaci október. 

Ďalšie informácie o projekte nájdete na: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/veda-research/tandem-regensburg-bratislava/

Kontakt pre prihlasovanie a koordináciu TANDEM programu:
Koordinátor projektu (prihlášky a info) Mgr. Viktor Suchý, PhD., viktor.suchyuniba.sk, Studia Academica Slovaca (SAS) Filozofická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave,  Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., riaditeľka SAS.

Kontakt pre administráciu TANDEM projektu: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát, Univerzita Komenského v Bratislave , tel: 02/9010 9234, email: ivana.dzurikovarec.uniba.sk 

Infoplagát k programu