Univerzita Regensburg

Výmenný program TANDEM na Univerzite Regensburg

1 týždňový výmenný program-TANDEM pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia UK na Univerzitu Regensburg, Nemecko.

O TANDEM programe: akademická výmena  - Intercultural learning

Tandem program umožňuje študentom Univerzity Komenského v Bratislave získať interkultúrne zručnosti pri práci v tandeme so študentami Univerzity Regensburg.  Počas Tandem programu študenti vykonávajú výskum na tému podľa vlastného výberu v krajine svojho tandemového partner. Oblasti výskumu siahajú od kultúry, ekonómie a politiky až po prírodné vedy a medicínu.

Počet študentov:             8 z Univerzity Komenského v Bratislave a

                                        8 študentov z Univerzity Regensburg
Jazyk: nemecký alebo anglický 

Pre prihlášku kliknite sem.

Výzva na podávanie prihlášok je otvorená do: .................

Štruktúra Tandem programu:
príprava • prihláška a výber výskumnej témy • e-mail kontakt s tandemovým partnerom •  realizácia • návšteva a výskum  v Bratislave • recipročná návšteva a výskum v Regensburgu Follow-up stage • kompozícia a odovzdanie výskumnej správy

Publikácie správ z predošlých Tandem programov:
https://www.uniregensburg.de/europaeum/landeskundliche-tandems/publikationen/index.html

Počas svojho pobytu v zahraničí, budeš v úzkom kontakte so tvojim Tandemovým partnerom, stretneš kontaktné osoby a expertov vo zvolenom poli výskumu, zúčastníš sa na organizovaných návštevách na dôležité inštitúcie, budeš participovať na bohatom kultúrnom programe a budeš mať množstvo príležitostí na zvýšenie svojich interkulturálnych zručností. Na záver programu získaš certifikát o participácii na programe.

Výmenný program Tandem na Univerzite Komenského v Bratislave sa vykonáva v spolupráci medzi Studia Academica Slovaca (SAS) Filozofická fakulta UK a  EUROPEUM na Univerzite Regensburg s administratívnou a finančnou podporou Oddelení medzinárodných vzťahov Rektorátov oboch univerzít. Výzva na prihlásenie sa závisí od schválenia oboch univerzít, zvyčajne v mesiaci október. 

Kontakt:
Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát, Univerzita Komenského v Bratislave , tel: 02/9010 9234, email: ivana.dzurikovarec.uniba.sk

Doc. Jana Pekarovičová, Mgr. Zuzana Hargašová, Studia Academica Slovaca (SAS) Filozofická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave:
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/veda-research/tandem-regensburg-bratislava/
https://www.facebook.com/programTandem

 

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE!:
V dôsledku súčasného vývoja situácie ohľadom pandémie COVID-19, nie je naplánovaný a uskutočňovaný žiaden Tandem program pre kalendárny rok 2021.
Veríme, že bude možné čoskoro spustiť prihlasovací proces. Priebežne sledujte webovú stránku alebo kontaktujte:  ivana.dzurikovarec.uniba.sk