Tlačové správy

Prvý predseda Slovenského olympijského výboru si dnes...10. 11. 2011

Bratislava, 10. novembra 2011: Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc., prvý predseda Slovenského olympijského výboru a čestný člen Medzinárodného olympijského...

Prednáška J. Friedmana, nositeľa Pulitzerovej ceny04. 11. 2011

15. 11. 2011 o 15.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava (1. poschodie)

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje druhý ročník...31. 10. 2011

Bratislava, 31. októbra 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje už druhý ročník celouniverzitnej akcie darovania krvi. Univerzitná kvapka krvi...

Prezident SR na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK25. 10. 2011

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič navštívil dňa 24. októbra 2011 Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.

Filozofická fakulta UK oslavuje24. 10. 2011

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), ktorá patrí medzi najstaršie fakulty Univerzity Komenského, si v týchto dňoch pripomína 90....

Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave realizujú...21. 10. 2011

Bratislava, 21. októbra 2011: Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v týchto dňoch podieľajú na medzinárodnom výskume realizovanom v...

Právnická fakulta UK si pripomenula 90. výročie svojej...19. 10. 2011

Bratislava, 19. októbra 2011: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) si dňa 19. októbra 2011 pripomenula 90. výročie svojej činnosti.

Akademický senát UK podporil uznesenie senátu Lekárskej...17. 10. 2011

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 12. októba 2011 podporil uznesenie Akademického senátu Lekárskej fakulty UK o...

Tlačová konferencia Filozofickej fakulty UK17. 10. 2011

24. 10. 2011 o 10.00 hod., Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava

Fakulta managementu UK oslávila 20 rokov13. 10. 2011

Vo štvrtok 13. októbra 2011 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Fakulty managementu UK (FM...