Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Dominika Veselá

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania

Odborný referent / Specialised clerk

+421 2 9012 2026
+421 2 9012 9471
210 SB

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie nájmov a podnik. činnosti

odborná referentka