Zamestnanci a doktorandi

prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva

profesor

+421 2 9012 9692
+421 2 9012 9692
610 NB
Pondelok10:45 – 12:10
Pondelok10:45 – 12:10