Zamestnanci a doktorandi

JUDr. Matej Smalik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

odborný asistent vysokej školy

02/592 44 404
205 SB
m.č. 205 SB
UT:7:00-7:45 a individuálne kedykoľvek podľa dohody s vyučujúcim na základe e-mailu
Utorok07:00 – 07:45