Zamestnanci a doktorandi

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9012 2055
603 NB
Pondelok13:45 – 15:10