Zamestnanci a doktorandi

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

docent

+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Pondelok12:15 – 13:15
Streda15:30 – 16:30