Zamestnanci

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

associate professor

+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Streda13:10 – 14:10
Štvrtok15:15 – 16:15