Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky

docent

+421 2 9012 9262
Pondelok16:25 – 17:35
Štvrtok09:40 – 10:40

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK

2.dLV/x