Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky

odborný asistent

+421 2 9012 9262
Pondelok13:45 – 14:45
Streda16:45 – 17:45

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK

1.dLV/x