Zamestnanci

doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 9286
0905 986 769
G-437

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Správca zabezpečovacieho systému

odborný zamestnanec vo výpočtovej techni

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane