Zamestnanci a doktorandi

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva

odborný asistent vysokej školy

517 NB
Utorok10:30 – 11:30
https://www.researchgate.net/profile/Matus_Mesarcik