Zamestnanci

Mgr. Martin Krajčík

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Centrum informačných technológií

Technická podpora IIKS

+421 2 9021 6003
FM - 319

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK

Študent doktorandského štúdia

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov

asistent vysokej školy, univerzity

Pondelok 15:30 - 17:00