Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Martin Krajčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre IT, Centrum informačných technológií

technik vo výpočtovej technike

+421 2 9021 6003
FM - 319
https://www.linkedin.com/in/martinkrajcik/

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov

odborný asistent vysokej školy

Konzultácie je možné uskutočniť aj prostredníctvom odkazu nižšie. Konzultačné hodiny nie sú dostupné počas skúškového obdobia.
Pondelok15:00 – 17:00
Streda17:00 – 18:00
Piatok09:00 – 10:00
https://orcid.org/0000-0003-0970-7099
https://www.researchgate.net/profile/Martin-Krajcik-3