Zamestnanci

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra cirkevných dejín

profesor vysokoškolský, univerzitný

02/327 77 110