Zamestnanci a doktorandi

prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biofyziky

profesor,vedúci OBF