Zamestnanci a doktorandi

PhDr. Martin Čičilla

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre štúdium a PS, Študijné oddelenie

referent v administratíve, i. n.

+421 2 9013 2129