Zamestnanci a doktorandi

PhDr. Martin Čičilla

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK

Dohoda

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre štúdium a PS, Študijné oddelenie

referent študijného oddelenia

+421 2 9013 2129