Adresa e-pošty

Adresy e-pošty pre zamestnancov

Ak chcete vyhľadanému zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru

meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

Lekárska fakulta fmed
Právnická fakulta flaw
Filozofická fakulta fphil
Prírodovedecká fakulta fns
Pedagogická fakulta fedu
Farmaceutická fakulta fpharm
Fakulta telesnej výchovy a športu fsport
Jesseniova lekárska fakulta jfmed
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky fmph
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta frcth
Evanjelická bohoslovecká fakulta fevth
Fakulta managementu fm
Fakulta sociálnych a ekonomických vied fses
Vysokoškolský internát Družba druzba
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny mlyny


Podmienkou je, že príslušný zamestnanec má poštové konto a jeho adresa je vytvorená podľa platných pravidiel.