Nastavenie Eduroamu na PDA s Windows Mobile 5.0

Aby bolo možné využívať bezdrôtovú sieť Eduroam aj na PDA, treba použiť softvér Odyssey klient, ktorý umožňuje autentifikáciu klienta (802.1x supplicant). Tento softvér býva štandardne dodávaný spolu s PDA, treba ho len doinštalovať (viď. manuál zariadenia). V prípade, že nebol dodaný, trial verzia sa dá stiahnuť

Postup nastavenia:

  • uvedený postup predpokladá, že PDA obsahuje Windows Mobile 5.0 a nainštalovaný Odyssey Client 4.53.0.3183
  • v prípade OS a suplikanta inej verzie alebo platformy je postup podobný a treba postupovať podľa manuálov k zariadeniu a softvéru

 

1. Na PDA zapneme WiFi rozhranie (podľa manuálu PDA) a spustíme Oddysey klienta (Start -> Programs -> Odyssey). Otvorí sa nasledujúce okno, v ktorom zvolíme možnosť Settings -> Configure.

2. Stlačíme Add na pridanie siete Eduroam:

3. Nastavíme SSID na Eduroam a pokračujeme stlačením Next:

4. Nastavíme parametre pripojenia: Association mode = WPA2, Encryption method = AES, Authenticate using 802.1X a pokračujeme stlačením Next:

5. Pomocou tlačidla Add pridáme EAP metódu EAP-PEAP a pomocou Remove odstránime pôvodnú. Dôležité je nezaškrtnúť políčko Validate server certificate. Pokračujeme stlačením Next:

6. Ponecháme defaultné nastavenie podľa obrázka a stlačíme Next:

7. Zadáme používateľské meno a heslo, stlačíme Nex:

8. a ukončíme nastavovanie stlačením Finish:

Medzi sieťami, ku ktorým sa môže PDA pripojiť, sa následne objaví aj sieť eduroam. Vyberieme ju a stlačíme Reconnect. Zariadenie sa pripojí, čo je signalizované zmenou statusu na open and authenticated:

Poznámka: PDA môže vyžadovať nastavenie rozhrania, ktorým má pristupovať do internetu. Podľa manuálu treba povoliť prístup do internetu cez wifi.