Nastavenie Office 365 pomocou protokolu IMAP

Vaše konkrétne nastavenia získate po prihlásení do webového rozhrania Office 365.


1. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu ozubeného kolieska a zvoľte Možnosti (Options):

2. V spodnej časti stránky "moje konto" (my account), ktorá sa vám otvorí klikinte na položku "Nastavenia prístupu pre protokoly POP alebo IMAP"…, (Settings for POP or IMAP access...): 

Zobrazia sa vám príslušné nastavenia, napr.:

 • Nastavenie protokolu POP
 • Server name: outlook.office365.com
 • Port: 995
 • Encryption method: SSL
 • Nastavenie protokolu IMAP
 • Server name: outlook.office365.com
 • Port: 993
 • Encryption method: SSL
 • Nastavenie protokolu SMTP
 • Server name: smtp.office365.com
 • Port: 587
 • Encryption method: TLS

Tieto nastavenia sú len príklad. Vaše nastavenia sa môžu líšiť. Vaše nastavenia zistíte po prihlásení do webového rozhrania podľa vyššie uvedeného postupu.

Vašim prihlasovacím menom je váš univerzitný login nasledovaný @uniba.sk, napr.: kovacik24uniba.sk.

Vašim heslom je váš ECP kód, ktorý zistíte na tejto adrese.

Napríklad nastavenia e-mailového programu Mozilla Thunderbird:

Upozornenie: Vaše heslo zostane uložené vo vašom zariadení. Ak používate pripojenie na e-mail vo vašom prenosnom počítači, telefóne, alebo tablete, v prípade jeho straty alebo krádeže si heslo okamžite zmeňte, pretože ten, kto ho získa, získa aj vaše prístupy.