Pripojenie na Eduroam pre Windows Phone 8

Pre pripojenie k sieti Eduroam sa musíte fyzicky nachádzať v dosahu tejto siete.

1. Kliknite na ikonu "Nastavenia": 

2. Kliknite na WiFi:

3. Uistite sa, že WiFi je zapnuté. Ak nie je, tak ho zapnite:

4. Zo zoznamu sietí vyberte sieť eduroam:

5. Zadajte vaše používateľské meno a heslo. Ako používateľské meno (Username) zadajte váš univerzitný login (napr. kovacik24) a @uniba.sk. Ako heslo použite váš Prístupový kód

6. Nakoniec stlačte done (hotovo).

7. Ak sa vám zobrazí nasledovné okno, kliknite na yes (áno):

8. Pod názvom siete eduroam sa objaví nápis connected (pripojené):