Nastavenie univerzitnej IP telefónie (VoIP) pre Mac OS X

1. Po spustení aplikácie Telephone zadajte údaje ako na obrázku:

2. Vaše prihlasovacie meno (Username) je kombináciou predvoľby vašej fakulty podľa číslovacieho plánu univerzity (prvé dve čísla (napr. 21 pre FMFI)) a vašej klapky (posledné tri čísla).

3. Vaše VoIP heslo (Password) vám prezradí váš správca.

4. To je všetko, po stlačení Done (Hotovo) môžete prijímať hovory aj telefonovať.


Telefonujete tak, že do malého okna aplikácie zadáte priamo telefónne číslo, alebo tam napíšete meno osoby z vášho adresára.

Pre istotu uvádzame aj presnejšie nastavenia na nasledujúcich obrázkoch. Tieto nastavenia ale nebolo potrebné manuálne meniť, stačilo postupovať podľa vyššie uvedeného postupu.

Otestované s Telephone 0.15.2 na Mac OS X 10.7.5. Lion.