Nastavenie univerzitného e-mailu pre Mac OS X

Tento návod platí pre zamestnancov fakúlt a študentov, ak sa chcú pripojiť na Office365. Ak ste zamestnanec fakulty, ktorá ešte nepodporuje mailové riešenie cez Office365, kontaktujte vášho technického správcu.

1. Spustite program Mail a zadajte vaše údaje podobne ako na obrázku:

2. Vaša e-mailová adresa musí byť v tvare loginUK@uniba.sk. Ako heslo použite ECP kód, ktorý zistite na stránke https://cdo.uniba.sk/public/ecp. Potom stlačte Continue (Ďalej).

3. V ďalšom kroku si vyberte, či chcete synchronizovať aj vaše kontakty a kalendáre:

4. Stlačte Create (Vytvoriť) a email (a ak ste si vybrali, tak aj kalendár a kontakty) by mali fungovať správne. 

Testované na Mac OS X 10.7.5. Lion.

Upozornenie: Vaše heslo zostane uložené vo vašom telefóne resp. tablete. V prípade straty alebo krádeže telefónu/tabletu si heslo okamžite zmeňte, pretože ten, kto ho získa, získa aj vaše prístupy.