Pripojenie na Eduroam pre Mac OS X 10.5 Leopard

Zapnite bezdrôtovú sieť kliknutím na "Turn AirPort On". Toto sa dá spraviť kliknutím na ikonu počítačovej siete v hornom menu panela (pri hodinkách resp. ovládači hlasitosti zvuku).

Objavia sa nájdené bezdrôtové siete

Zvoľte sieť "Eduroam":

Objavia sa ďalšie možnosti. Do poľa User Name zadajte váš univerzitný login a pripojte @uniba.sk. Do poľa Password zadajte váš Prístupový kód. V zozname 802.1X vyberte "WPA: eduroam", resp. "WPA2 Enterprise".

Stlačte Join.