Pripojenie na Eduroam pre Mac OS X

Pre pripojenie k sieti Eduroam sa musíte fyzicky nachádzať v dosahu tejto siete.

1. Po zapnutí Wi-Fi siete sa objaví zoznam nájdených sietí (ak sa neobjaví, v pravej časti hornej lišty kliknite na ikonu Wi-Fi siete):

2. Zo zoznamu sietí vyberte eduroam a kliknite na Join (Pripojiť).

3. Zadajte vaše používateľské meno (Username) vo formáte loginUK@uniba.sk (napr.

kovacik24@uniba.sk) ako heslo použite váš Prístupový kód stlačte Join (Pripojiť):

Testované na Mac OS X 10.7.5. Lion.