Nastavenie univerzitného e-mailu pre iPhone

Tento návod platí pre zamestnancov fakúlt a študentov, ak sa chcú pripojiť na Office365. Ak ste zamestnanec fakulty, ktorá ešte nepodporuje mailové riešenie cez Office365, kontaktujte vášho technického správcu.

1. Kliknite na Nastavenia (Settings):

2. Kliknite na (Mail, kontakty, kalendáre) (Mail, Contacts, Calendars):

3. Vyberte možnosť "Microsoft Exchange":

4. Zadajte vašu univerzitnú e-mailovú adresu v tvare loginUK@uniba.sk. Ako heslo použite ECP kód, ktorý zistite na stránke https://cdo.uniba.sk/public/ecp a stlačte Ďalej (Next): 

5. Nakoniec si vyberte, či chcete synchronizovať aj vaše kontakty, kalendáre a pripomienky a stlačte Uložiť (Save):

Upozornenie: Vaše heslo zostane uložené vo vašom telefóne resp. tablete. V prípade straty alebo krádeže telefónu/tabletu si heslo okamžite zmeňte, pretože ten, kto ho získa, získa aj vaše prístupy.