Použitie programu Ekiga Softphone na volania cez internet zadarmo

Ekiga Softphone (predtým známy ako GnomeMeeting) je open source aplikácia pre obojsmernú hlasovú komunikáciu cez internet (VoIP) a videokonferencie. Ekiga podporuje protokoly SIP a H.323, mnoho audio a video kodekov. Tento systém je interoperabilný s ďalšími SIP aplikáciami a tiež s Microsoft NetMeeting.

Inštalačný balíček je voľne k dispozícii na http://ekiga.org. Počítač musí byť vybavený mikrofónom a sluchátkami (resp. reproduktorom), pre videohovor je potrebná aj kamera.

Po inštalácii a úvodnej konfigurácii je použitie pre odchodzie hovory cez SIP veľmi jednoduché ­ stačí do textového poľa pre VoIP čísla / adresy, ktoré sa nachádza hneď pod hlavným menu, napísať:

sip:<názov_SIP_účtu>@<doména_resp_IPadresa>

a následne kliknúť na tlačidlo spojenia, alebo stlačiť klávesu ENTER.

Pre volania v rámci VoIP UK treba ako doménu uviesť uniba.sk a ako názov účtu telefónne číslo. Príklad:

Hovory možno aj prijímať na adrese sip:<IP_adresa>, prípadne
sip: <prihlasovacie_meno>@<IP_adresa>.

 

Zoznam použitých skratiek

  • IP - Internet Protocol
  • SIP - Session Initiation Protocol
  • UK - Univerzita Komenského v Bratislave (www.uniba.sk)
  • VoIP - Voice over IP