Pripojenie na Eduroam pre Android 2.1

Návod je pre Android verzia 1.6, overený je aj pre verziu 2.2. Obrázky pochádzajú z anglickej verzie, návod je písaný podľa slovenskej verzie a v zátvorkách sú uvedené anglické ekvivalenty.

1. V Nastaveniach telefónu zvolíme možnosť Ovládanie bezdrôtových sietí (Wireless controls):

2. Zvolíme možnosť Nastavenia Wi-Fi (Wi-Fi settings):

3. Na zapnutie technológie Wi-Fi zvolíme možnosť Wi-Fi, čo spôsobí, že sa na obrazovke objaví zoznam dostupných Wi-Fi sietí:

4. V zozname zvolíme sieť eduroam:

5. Nastavíme parametre pripojenia: prvú možnosť Metóda EAP (EAP type alebo EAP method) nastavíme na PEAP:

6. Druhú možnosť Overenie fázy 2 (Sub-type alebo Phase 2 autentification) nastavíme na PEAPv0/MSCHAPv2:

7. Do políčka „Identita“ (Username alebo Identity) napíšeme svoje prihlasovacie meno (na Univerzite Komenského je to priezvisko bez diakritiky a nejaké číslo) a do políčka „Heslo“ bezdrôtovej siete (Password alebo Wireless password) zadáme svoje heslo. Nastavovanie ukončíme zvolením možnosti „Pripojiť“ (Connect). Treba chvíľu počkať až kým sa pod možnosťou Wi-Fi neobjaví správa ...... (Connected to eduroam).